โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษาในปี 2563

การประกวดได้มีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ 
1)“ฉันรักเมืองไทย” หรือ 2)“รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” 


เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการมองเมืองไทยในรูปแบบที่อยากเห็น หรืออยากให้เป็นในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.intouchstation.com/