40 ปีของงานสะสม
ศิลปะไทย

สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี  คือแกลเลอรีศิลปะที่ขายผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม จากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทย, ศิลปินแห่งชาติ และ ศิลปินร่วมสมัยในปัจจุบัน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2522 ได้จัดเป็นหนึ่งในแกลเลอรีที่ใหญ่ที่สุด และ มีงานสะสมมากที่สุดในประเทศไทย

Exhibitions