สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี ตั้งอยู่ในอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร อยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร

1st floor

พื้นที่แสดงงานภาพจิตกรรมและงานประติมากรรมจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทย และ งานศิลปะที่เสนอถึงความเป็นอยู่และประเพณีไทย

Gallery displays striking works of bronze sculptures and paintings ranging from decorative paintings from local artists and features some modern and contemporary artworks from Thailand’s leading artists.

2nd floor

พื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร เปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ

400-square-meter space opens for temporary events and exhibitions. The space dedicates to showcase outstanding current artists, with no limits in terms of media

3rd floor

ห้องแสดงผลงานของ 3 ศิลปินอาวุโสชื่อดัง อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.ประหยัด พงษ์ดำ และ อ.วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

Displays works by two great artists. First, the most sought after Thai’s National Artist, Thawan Duchanee. The collection includes 13 oil color on canvases and 6 ball point pen on papers. Ranging, from year 2008 – 2013. It’s the largest acquisition of Thawan Duchanee’s works being purchased by commercial gallery. Second, Worraidd Riddhagni. The painter/writer is one of the pioneers of modern art in Thailand and known as the master of the Buddhist Philosophical Painting.

4th floor

ห้องแสดงผลงานจากศิลปินชื่อดัง ทั้งแนวสมัยใหม่ และ แนวร่วมสมัย จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

Features an extensive collection of 20th century modern and contemporary art by Thailand’s renowned artists.

5th floor

ห้องแสดงผลงานศิลปะทรงคุณค่าจากศิลปินผู้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

Displays a masterpiece collection of many most historically important artists of Thailand’s modern art