Parinya Tantisuk

About

เกิด :31 มีนาคม 2498


ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)


การศึกษา:


2520 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


2527 - ประกาศนียบัตรวิจิตรศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิสุโอกะ ญี่ปุ่น


2528 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการเดี่ยว:


2525 - "ปริญญา ตันติสุข” หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ / ๒๕๒๗ “บันทึกจากญี่ปุ่น” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ


2528 - “ปริญญา ตันติสุข” ห้างสรรพสินค้าโตคิว กรุงเทพฯ / ๒๕๓๔ “ปริญญา ตันติสุข” ร้านเซเว่นซีย์ กรุงเทพฯ


2543 - “ปริญญา ตันติสุข” ไทยอาร์ตเน็ตดอตคอม กรุงเทพฯ / ๒๕๔๗ “ปริญญา ตันติสุข” โทโมส แกลเลอรี่โตเกียว ญี่ปุ่น /


2548 - “สามพราน” โรสกาเด้นแกลเลอรี่ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม


รางวัล/เกียรติยศ:


เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26,28,31,37,39,40,42,44


2524 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5


2524,2527,2530 - เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗, ๓๐, ๓๓


2524-2535- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย


2524 - รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย


2525 - รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๖


2532 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย


2534 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย


2535 - เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘


2536 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย


2549 - รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒

Artist

ปริญญา ตันติสุข

(1995)

ปริญญา ตันติสุข Collection