ประยงค์ แช่เตีย
icon

ประยงค์ แช่เตีย

icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

80x100 cm

Status : Available

icon

ประยงค์ แช่เตีย

icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

100x80 cm

Status : Available

ปลีกล้วยที่บ้านฉัน

"ปลีกกล้วยที่บ้านฉัน"

2021

สีน้ำมันบนผ้าใบ

80x100ซม.

Artist

ประยงค์ แช่เตีย

More Sombat Collection