เลิศ เครืออรุณ
icon

เลิศ เครืออรุณ

icon

สีนำ้มันวาดบนสื่อผสม

icon

61x92 cm

icon

Price 28,000Baht

Status : Available

icon

เลิศ เครืออรุณ

icon

สีนำ้มันวาดบนสื่อผสม

icon

92x61 cm

icon

Price 28,000 Baht

Status : Available

เลิศ เครืออรุณ

ไม่มีชื่อ

สีน้ำมันบนผ้าใบ

61x92ซม.

Artist

เลิศ เครืออรุณ

More Sombat Collection