วีระ โยธาประเสริฐ
icon

วีระ โยธาประเสริฐ

icon

Etching

icon

47x72 cm

Status : Available

icon

วีระ โยธาประเสริฐ

icon

Etching

icon

72x47 cm

Status : Available

the-nude-collection-4-medium

Vira Jothapraser

After Bath 3/10

1968

Etching

72x47cm

Artist

วีระ โยธาประเสริฐ