ประเทือง เอมเจริญ
icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

Crayon on paper

icon

60x45 cm

Status : Available

icon

ประเทือง เอมเจริญ

icon

Crayon on paper

icon

45x60 cm

Status : Available

Untitled (2000)

Pratuang Emjaroen

2000

Crayon on paper

45x60cm

Artist

ประเทือง เอมเจริญ

More Sombat Collection