“Good Deeds – Great Art” with Red Cross Society

 
“ได้บุญ – ได้ภาพ” จัดโดยสภากาชาดไทย 
โดย ได้รับการสนับสนุนจากสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ. ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
พิธีเปิดนิทรรศการ โดย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ: ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ – ได้ภาพ” จะเป็นการนำผลงานภาพวาดกว่า 200 ชิ้น 
ของกลุ่มศิลปินอิสระ’ 96  ทั้งศิลปินอาชีพ และศิลปินสมัครเล่นที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดตามแนวคิด 
จินตนาการ และความถนัด ทั้งภาพวิวทิวทัศน์ ภาพดอกไม้นานาชนิดภาพสัตว์ต่างๆด้วยเทคนิคหลากหลายรูปแบบ
 อาทิสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค จิตรกรรมลายเส้น และได้มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย 
สำหรับการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ. ราคาเริ่มต้นแค่เพียง 1,200 บาท
รายได้ทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 

  

23 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2559