Panya Vijinthanasarn

About

ภาพพิมพ์ชุดพิเศษนี้ มาจากโครงการพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อจัดหาทุนการก่อสร้างศาสนสถานและการขุดสระน้ำไว้ใช้และให้บริการประชาชน บริเวณวัดระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยอ.ปัญญา วิจินธนสาร เป็นผู้ออกแบบ และ เพื่อให้งานศิลปะได้บันทึกถึงความสำคัญในโครงการพระดำริ โดยผลงานศิลปะชุดดังกล่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาลงพระนามลายพระหัตถ์บนภาพพิมพ์.

Artist

ปัญญา วิจินธนสาร

(1956)

ปัญญา วิจินธนสาร Collection